Get in Touch

Women’s Legal Aid Centre (WLAC)
P.O. Box 79212, Dar es Salaam – Tanzania

Phone: +255 22 2664051
Fax: +255 22 2667222
Email: wlac@wlac.or.tz

Facebook: women’s Legal Aid Centre (WLAC)
Twitter : @WLACTanzania
Instagram: @wlactanzania

Muleba Office (P.O.Box 356 Muleba)
Kasulu Office (P.O.Box 290 Kasulu)
Kibondo Office (P.O.Box 68 Kibondo)

Women’s Legal Aid Centre (WLAC)
P.O. Box 79212, Dar es Salaam – Tanzania

Phone: +255 22 2664051
Fax: +255 22 2667222
Email: wlac@wlac.or.tz

Facebook: women’s Legal Aid Centre (WLAC)
Twitter : @WLACTanzania
Instagram: @wlactanzania

Muleba Office (P.O.Box 356 Muleba)
Kasulu Office (P.O.Box 290 Kasulu)
Kibondo Office (P.O.Box 68 Kibondo)